AROMELE GRECIEI

Regulament concurs

SECTIUNEA 1
ORGANIZATORUL CONCURSULUI:
Organizatorul Concursului ” Aromele Greciei” (denumit in continuare „Concursul”) este SC PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY, cu sediul social in Bucuresti, Piata Amzei, nr.7-9, sector 1.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2
LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI:
Concursul se va desfasura in perioada 17.10 - 17.11.2019 pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays.

SECTIUNEA 3
DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE:
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.
Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Nu pot participa la prezentul concurs aceia care participa in mod recurent la concursuri pe facebook sau cu pagini / conturi utilizate exclusiv in acest scop.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

Prezentul concurs nu poate fi distribuit in scopuri comerciale pentru a putea indeplinii conditiile impuse prin prezentul regulament.

SECTIUNEA 4
PROTECTIA DATELOR PERSONALE:
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5
MECANISMUL CONCURSULUI:
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 17.10 - 17.11.2019, urmand toti pasii de mai jos:
1. Da like paginii noastre de facebook Cocktail Holidays

2. Completeaza formularul din link-ul https://www.cocktailholidays.ro/concurs-aromele-greciei/

SECTIUNEA 6

INSCRIEREA IN CONCURS:

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

· Sa aiba varsta minima de 18 ani, pe care o vor dovedi cu acte, in cazul castigului;

· Sa detina un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com cu adresa de email valida;

· Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat.

· O persoana poate intra in concurs o singura data.

· Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

· In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

SECTIUNEA 7
PREMIILE CONCURSULUI:

“ Premiu: Un cos cu alimente traditional grecesti.”

In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

SECTIUNEA 8
DESEMNAREA CASTIGATORULUI:
Concursul se termină pe 17.11.2019, ora 23:59 iar castigatorul va fi anuntat pana pe 19.11.2019. Extragerea castigatorilor se va face prin random.org iar premiul se livrează doar pe teritoriul României.

SECTIUNEA 9
NOTIFICAREA PREMIULUI:

Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de Facebook Cocktail Holidays pana la data de 19.11.2019 si, in plus, acesta va fi contactat printr-un mesaj privat de catre Organizator, pentru a furniza datele de contact.

Daca persoana declarata castigatoare nu intra in contact cu Organizatorul in timp util, se va alege un alt castigator, urmandu-se aceeasi procedura.

SECTIUNEA 10
DREPTURI DE AUTOR:
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 11
INCETAREA CONCURSULUI:
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 17.11.2019, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 12
REGULAMENTUL CONCURSULUI:
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Cocktail Holidays, la sectiunea “Notes” Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.

SECTIUNEA 13
LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Cocktail Holidays si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.